ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์

1. Aktera Teranontamongkol
2. สุวิจักขณ์ ตุติยาพึงประเสริฐ
3. กฤษวุธ บุตรโพธิ์
4. เพลงเอก ปานเอี่ยม
5. กฤษณพล แสนบุดดา
6. นครินทร์ สำอางค์กูล
7. ศรยุทธ์ โมริ
8. พชร ศิลมงคล

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ทาง Line ID: @fuzion เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายวันและเวลาดังกล่าว ทางบริษัทและคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ได้ทันที

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

More Information
Contact: Marketing Department
Tel: 02 641 4545 | Email: manatchayav@fuzion.co.th, suchayas@fuzion.co.th