ทางบริษัทเปิดโอกาสมองหาผู้ร่วมงานใหม่ๆอยู่เสมอ เราต้องการผู้ที่มีความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม ทำงานกับเราภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นกันเอง แต่ทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างหนักเพื่อคุณภาพของงานที่ออกมา เรามีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญในงานด้านธุรกิจระบบเสียงกว่า 10 ปี ตำแหน่งงานที่ว่าง:
 • Sales Engineer
 • Technical Support Engineer
  Sales Engineer (High Salary & Commissions + Benefits) สถานที่ปฏิบัติงาน: RCA พระราม 9 กรุงเทพมหานคร 10310   รายละเอียดงาน:
 • รับผิดชอบลูกค้าที่ได้รับมอบหมายและที่อยู่ในการดูแลของตนเอง
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ขายและสามารถอธิบายจุดเด่นให้กับลูกค้าได้
 • แนะนำสาธิตสินค้าและวิเคราะห์ระบบงานเพื่อเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า
 • รับผิดชอบตั้งแต่ชั้นตอนการรับคำสั่งซื้อไปจนถึงขั้นตอนการรับชำระเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
 • ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
 • พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • วางแผนการขาย
 • รับผิดชอบและบริหารงานโปรเจคที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ร่วมวางแผนและดำเนินงานกิจกรรมทางด้านการตลาด เช่น การจัดสัมมนาการจัดแสดงสินค้าเป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย/หญิงสัญชาติไทยอายุระหว่าง25 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานระบบภาพและเสียงอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะการประสานงานที่ดีและให้ความร่วมมือกับทุกระดับและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้นำ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่จำกัดได้และมีความสนใจในรายละเอียดของงาน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Program Microsoft Office ( Word , Excel, Power point etc.)
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, อิเล็คทรอนิกส์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายเกี่ยวกับธุรกิจระบบแสงเสียงภาพโดยติดต่อกับลูกค้างานโครงการเช่นงานราชการ, งานโรงแรม และมีประสบการณ์ในการติดต่องานกับกลุ่มผู้ออกแบบกลุ่มผู้รับเหมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำสูง รักงานขาย
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและมีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สิทธิ์ประโยชน์และผลตอบแทน:
 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 • ค่าโทรศัพท์
 • คอมมิชชั่นสำหรับตำแหน่ง Sales
สมัครงาน  

Technical Support Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน: RCAพระราม 9กรุงเทพมหานคร 10310 หน้าที่ความรับผิดชอบ:
 • ฝึกสอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้กับฝ่ายขายและลูกค้า (ทางบริษัทฯ จะมีการฝึกสอน)
 • เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ทางบริษัทฯจะ มีการฝึกสอน)
 • ทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เสียงและภาพ (ทางบริษัทฯจะ มีการฝึกสอน)
 • ทำการสาธิตอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่
 • ตรวจสอบและเซ็ตระบบเสียงและภาพ
 • ตรวจสอบระบบ และแก้ไขปัญหาของระบบเสียงและภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
 • เพศชาย อายุ 20-26ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ สาขา Programming หรือ Network,  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีไหวพริบดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • บัณฑิตจบใหม่ยินดีรับสมัคร
สิทธิ์ประโยชน์และผลตอบแทน:
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
สมัครงาน

Coming Soon